top of page

OVER

ROOTED URBANISM

Anchor 1

ROOTED URBANISM is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen vijf vrouwen uit verschillende ontwerpdisciplines. In deze blog schrijven we over onze aanpak, het onderzoek en onze ideeën voor het ontwikkelen van bestaande buurten. ROOTED staat voor geworteld en verwijst naar gezonde groei maar ook naar een organische werkwijze die zoekt naar verbinding en samenwerking. Het gaat over de bewoner die zich thuis voelt (geworteld is) in een bestaande buurt, bewoner zowel human als other than human.

Hoe zien stedelijke ontwikkelingen eruit als we onszelf als onderdeel van de natuur gaan zien, als gelijkwaardig en niet als overheersend? Hoe kunnen we tot plannen komen met de bewoners die er al zijn, human & other than human? Hoe kunnen we bestaande buurten ontwikkelen vanuit wat er al is? Hoe sluiten nieuwe ontwikkelingen goed aan, wat wordt er toegevoegd en voor wie?

 

Verbouwen van bestaande buurten vraagt om het aangaan van relaties en het leggen van verbindingen en verbanden. Dat klinkt simpel maar is het allesbehalve gezien vanuit de huidige werkwijze waarin economie, juridische kaders en ‘hoog over’ planning dominant aanwezig zijn. ROOTED URBANISM stelt de vraag: Wat is er al? Van daaruit werken we vanuit een ontwerp- en onderzoeksaanpak die eerder relationeel dan rationeel is te noemen.

 

We staan open voor dialoog en samenwerking dus resoneert onze aanpak met jouw project of onderzoek en wil je een keer om de tafel? Dan horen we graag van je!

AUTEURS

EDITH WINKLER

FLOOR VAN DITZHUYZEN

LOTTE DE HAAN

NADIA PEPELS

HEDWICH HOOGHIEMSTRA
 

Edith is curator van dit blog en initiator van Team W. waarmee het onderzoek ROOTED URBANISM is begonnen. Vanuit een achtergrond in architectuur, beeldende kunst en coaching is ze in samenwerking op zoek naar een nieuw narratief en een passende werkwijze voor de ontwikkeling van bestaande buurten en grootstedelijke verdichtingsopgaven. Daarbij ligt de focus op sociaal ecologisch perspectief. Edith is oprichter van W-Architectuurstudio te Amsterdam en ontwerpt vanuit de gebruiker.

  • LinkedIn

Floor is architect, curator en onderzoeker met een fascinatie voor de openbare ruimte. Ze is mede-oprichter van het We Love Public Space Festival en schrijft over de openbare ruimte onder het pseudoniem Public Space Detective. 

  • LinkedIn

Lotte is een sociaal ontwerper met een effectieve affectieve werkwijze. Ze heeft ervaring met werken met burgers, overheden en organisaties. In haar werkwijze bepleit ze dat iedereen die onderdeel is van een probleem, deel moet uitmaken van de oplossing.

  • LinkedIn

Nadia is architect en urbanist. Haar specialiteit is het maken van softmaps, handgemaakte tekeningen van sociale ecosystemen, netwerken en relaties in veranderende stedelijke omgevingen. 

  • LinkedIn

Hedwich werkt vanuit sfeer en verwondering aan ruimtelijke opgaven. Als ontwerper houdt ze zich bezig met de impact van de gebouwde omgeving op de gebruiker. Hedwich werkt graag met overgangen tussen binnen en buiten, openbaar en privé, licht en interactie. 

  • LinkedIn
bottom of page